İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş güvenliği, işin kendisinden daha önemlidir. (Henry Ford)

BTEC METAL olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki taahhütlerimizi belirleyen İSG politikamız aşağıdaki prensiplere dayanmaktadır:

  1. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Önceliğimizdir: BTEC METAL olarak, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en üst önceliğimizdir. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam uyum sağlayarak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla sürekli çaba sarf ederiz.
  2. Kanun ve Standartlara Uyumluluk: BTEC METAL, faaliyet gösterdiği yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına ve standartlarına tam uyum sağlama taahhüdündedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının güncellemelerine aktif olarak uyum sağlarız.
  3. Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü: İş süreçlerimizde potansiyel tehlikeleri belirlemek ve iş kazalarını önlemek amacıyla düzenli risk değerlendirmeleri gerçekleştiririz. Bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan riskleri kontrol altına almak için etkili önlemler alırız.
  4. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli eğitimler sağlarız. İSG farkındalığını artırmak adına düzenlenen etkinliklere ve kampanyalara aktif olarak katılırız.
  5. İSG Performansının İyileştirilmesi: İSG performansımızı sürekli olarak izler ve değerlendiririz. İSG performans göstergelerini kullanarak sürekli iyileştirme çabalarını destekleriz.
  6. Acil Durum Planları: İSG kapsamında acil durum planları oluşturur ve bu planları düzenli olarak revize ederiz. Acil durum eğitimlerini düzenler ve çalışanlarımızın bu durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmeye odaklanırız.
  7. İşbirliği ve Katılım: İSG konularında çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin aktif katılımını teşvik eder ve işbirliği içinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleriz.
  8. Sürekli İyileştirme: İSG politikamızı ve uygulamalarımızı sürekli olarak gözden geçirir ve güncelleriz. Çalışanlarımızın geri bildirimlerini değerlendirir ve sürekli iyileştirme için yeni stratejiler geliştiririz.

BTEC METAL, İSG politikasına tam uyum sağlayarak, çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını korumak, iş süreçlerimizdeki riskleri minimize etmek ve sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak için taahhütte bulunur. Bu politikanın benimsenmesi, tüm paydaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için bir teminat olarak kabul edilir.