Çevre Politikası

Çevre kirliliği, her anımızı etkileyen sağlıklı bir yaşam konusudur.

BTEC METAL olarak, çevreye duyarlı bir işletme olarak, çevre politikamızı şu temel prensipler etrafında şekillendirmekteyiz:

  1. Çevresel Kanun ve Standartlara Uyumluluk: BTEC METAL, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki çevresel kanunlara ve standartlara tam uyum sağlamayı taahhüt eder. Bu bağlamda, yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki çevresel mevzuata uymak için gerekli tüm çabaları gösterir.
  2. Enerji ve Kaynak Verimliliği: BTEC METAL, enerji ve kaynakları etkili bir şekilde kullanarak sürdürülebilirlik amacına katkıda bulunmayı hedefler. İş süreçlerinde enerji verimliliğini artırmak, atıkları azaltmak ve doğal kaynakları korumak için sürekli iyileştirme çabalarını destekler.
  3. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: BTEC METAL, atık oluşumunu en aza indirme ve atıkların etkili bir şekilde yönetilmesi için sürekli çaba sarf eder. Atıkların geri dönüşümüne öncelik verir ve atıkların çevresel etkilerini azaltmak için stratejiler geliştirir.
  4. Çevre Eğitimi ve Farkındalık: Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize çevre konularında eğitimler sağlamak, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla düzenli eğitim programları düzenleriz.
  5. İnovasyon ve Teknoloji: Çevre dostu teknolojileri benimsemek, sürekli olarak çevre performansımızı iyileştirmek ve yeşil uygulamalara yatırım yapmak için inovasyonu teşvik ederiz.
  6. Stakeholder İşbirliği: BTEC METAL, çevresel hedeflere ulaşmak için çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşlarını etkin bir şekilde dahil eder. Ortak çözümler ve işbirliği yoluyla çevresel hedeflere ulaşmak amacıyla çeşitli paydaşlarla işbirliğini destekler.

  7. Acil Durum Planları: Çevresel risklere karşı hazırlıklı olmak adına acil durum planlarını düzenli olarak gözden geçirir ve güncelleriz.

BTEC METAL, çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak iş süreçlerini yönetir ve çevre politikasını sürekli olarak gözden geçirip günceller. Bu prensiplere bağlı kalarak, çevre dostu uygulamaları teşvik eder ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlar.